Er is geen toekomst zonder gedragen plan

We kiezen voor een duidelijke toekomst

We ontwikkelen samen een geïntegreerd en breed gedragen beleidsplan.


De toekomst van Meise en haar deelgemeenten moet voor iedere burger duidelijk zijn. Daarvoor moet er in nauwe samenspraak met de bevolking een globaal toekomstplan worden uitgewerkt.

Dat plan moet beschrijven hoe de gemeente er morgen en overmorgen moet uitzien. Elke beleidsdaad moet tegen dergelijk plan worden afgetoetst. Elke beslissing die niet bijdraagt tot dat plan, wordt afgevoerd en omgekeerd.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur bij haar aantreden een project opstart om samen met de bevolking vast te leggen hoe onze gemeente er morgen moet uitzien. Wat de krachtlijnen zijn, waar er gewoond wordt, waar er gewerkt wordt, hoe we ons verplaatsen, waar het groen blijft of moet worden, waar we kunnen bouwen en waar niet, waar geleefd wordt en waar gespeeld wordt. Die visie moet door de hele gemeenschap gedragen worden en wordt de houvast van het beleid. Niets is constant en op regelmatige tijdstippen wordt later getoetst, geëvalueerd en bijgestuurd waar aantoonbaar nuttig en nodig.

PRO wildat er een correct budget wordt vrijgemaakt om dit proces te laten begeleiden door gespecialiseerde organisaties en diensten. We hebben een enorme achterstand in te halen. Dat zal wat geld kosten, maar het lijkt ons een zeer goede investering.

De aanpak van PRO

Niemand heeft de waarheid in pacht. Maar de gemeente Meise is ook geen eiland. België telt 589 gemeenten waarvan 308 in Vlaanderen. Elke gemeente zit met vergelijkbare uitdagingen. En zoals Meise zijn er talloze. Sommigen zijn er slechter aan toe, maar heel wat gemeenten hebben al hard gewerkt om een hedendaags beleid te ontwikkelen.

PRO wilhet warm water niet uitvinden maar putten uit de ervaring van anderen. Daarom wil PRO bij deze oefening mensen uit andere gemeenten uitnodigen om ervaringen uit te wisselen. Niet in kleine achterkamertjes maar zoveel mogelijk in publieke sessies, zodat iedereen er wat van kan opsteken.