Safety first!

Veiligheid in onze wijken, veiligheidsgevoel en zorg voor elkaar

Is het hier écht zo onveilig als sommigen ons graag doen geloven? 

De media schreeuwen moord en brand over criminaliteit en geven de indruk dat we overal onveilig zijn. Uiteraard gebeuren er regelmatig criminele feiten. En regelmatig wordt er links en rechts wel eens ingebroken. Maar al bij al valt het allemaal zeer goed mee. In vergelijking met andere streken en sommige stedelijke gebieden is het in Meise en omstreken uitzonderlijk veilig.

Hoewel het even belangrijk is als onveiligheid zelf, is het onveiligheidsgevoel een emotioneel gegeven. Tot op een zekere hoogte is dat gevoel nuttig, want het helpt ons om voorzichtig te zijn, maar sommigen maken graag gebruik van een 'vijand' om mensen bang te maken. Bange mensen kiezen voor geweld, voor tralies en dikke hangsloten, camera's, bewaking.

Jammer genoeg leidt een aanpak met enkel camera's doorgaans niet tot een geruster gevoel, en over het algemeen ook niet tot meer veiligheid. Ze bevestigen net dat er goede redenen zijn om 'angstig' te zijn...

Onbemande camera's kunnen ongetwijfeld een rol spelen bij de identificatie van criminelen maar komen in dat geval te laat. De feiten zijn gepleegd. En, wie echt iets wil mispeuteren zal er dan wel voor zorgen onherkenbaar te zijn.

Er moet wel onderzocht worden of er in Meise plaatsen zijn waar camerabewaking een rol kan spelen in de preventie van criminaliteit.

En uiteraard is er niets op tegen om technieken als BIN (Burger Informatie Systeem) in te voeren, maar dan wel als aanvulling. Als we van dergelijke technieken alleen verwachten dat ze het veiligheidsgevoel moeten herstellen, dan komen we bekocht uit. Een Whatsapp belletje dat te pas en te onpas begint te bellen bij elke 'verdachte' die door de straat wandelt, maakt ons immers horendol. 

Preventie is ALTIJD beter dan remedie. 

Lokaal overleg rond diverse gemeentelijke thema’s kunnen de aanleiding vormen van nieuwe contactgroepen waar mensen uit buurten elkaar rond concrete onderwerpen ontmoeten en leren kennen. Vanuit die kernen kunnen vriendschapsbanden ontstaan die vaak uitblijven omdat buren ‘niets gemeen’ hebben en niet tot een gesprek komen. Burgerparticipatie als gemeentelijk beleidsmechanisme kan op die manier ook nog een interessante spin off genereren.

Als mensen elkaar beter kennen, ontstaat er meer respect en meer vertrouwen. Iedereen beschermt iedereen spontaan als er dan verdachte dingen gebeuren. Als er dan een BIN voorhanden is en politie op een constructieve manier kan meewerken, is daar zeker een mooi geheel van te maken.

Iedereen draagt bij tot veiligheid en een beter veiligheidsgevoel

De jeugd moet ten alle tijde kunnen beschikken over veilige speel- en feestruimte. Jongeren hebben nood aan plaatsen waar ze kunnen ‘hangen’, waar ze kunnen experimenteren en groeien naar volwassenheid. Dergelijke plaatsen moeten voldoende discretie bieden, maar tegelijkertijd begeleid worden door bijvoorbeeld straathoekwerkers die jongeren aanmoedigen om geen stommiteiten te doen, die kunnen ingrijpen als jongeren in nood zijn of tussenkomen als ze toch over de schreef gegaan zijn en fouten moeten rechtzetten. Straathoekwerkers hoeven niet altijd en overal aanwezig te zijn, maar ze moeten een constante zijn.

Ook Meise vergrijst en is wat dat betreft niet anders dan andere gemeenten. Vergrijzing gaat gepaard met eenzaamheid en die is niet opgelost door alle heil te zoeken in woonzorgcentra. Dergelijke centra hebben hun plaats maar bedienen slechts een klein deel van de bevolking. De vele honderden ouderen die in onze gemeente wonen, zouden veel sterker betrokken kunnen blijven in het sociale leven mocht er een veel actiever beleid rond bestaan. Dit is niet uitsluitend de taak van het OCMW of de thuiszorgdiensten. De zorg voor de oudere is een maatschappelijke opdracht waar iedereen zijn steentje kan aan bijdragen. De gemeente moet daarin creatief zijn en initiatief uitlokken.

Het herwaarderen van het dorpscentrum van Wolvertem kan daarin een echte proeftuin zijn. Het wordt dan ook belangrijk om in dat project mensen te betrekken uit alle lagen van de bevolking; zowel qua leeftijd als qua afkomst en sociale klasse.

Criminelen moeten meteen van de straat gehaald worden

Sedert een tijd zien we in het centrum van Wolvertem en Meise en bepaalde wijken een relatief nieuw fenomeen in het straatbeeld verschijnen. Meer en meer drugdealers vertonen zich erg zich erg zichtbaar en blijkbaar onverstoord in het straatbeeld en het lijkt alsof ze ongestoord hun zaakjes kunnen uitbouwen. 
Hoewel iedereen ze weet staan, lijkt de gemeente zich daar niet veel zorgen over te maken.

Dat is natuurlijk een zeer slechte investering. Door dergelijke praktijken niet meteen aan te pakken en met de wortel uit te roeien, lopen we het risico dat we er nooit meer vanaf geraken. We weten dat de middelen van de lokale politie niet onbegrensd zijn en ze toch vaak mooi werk levert. Als ze niet bij machte is of onvoldoende mankracht ter beschikking heeft om die klus te klaren, dan moet er federale hulp worden ingeroepen. 

 

PRO wildat de gemeente ernstig investeert in het bevorderen van breed sociaal contact.
We zijn ervan overtuigd dat de beste en belangrijkste remedie tegen onveiligheidsgevoel het menselijk contact is. Buren die elkaar goed kennen en zorg dragen voor elkaar vormen de sterkste basis tegen onveiligheid. De gemeente moet er dan ook alles aan doen om sterk lokaal contact tussen buren te bevorderen.

PRO wildat de gemeente investeert in kordate aanpak van broeihaarden van criminaliteit
Sommige regio’s zijn van nature meer kwetsbaar dan andere en trekken criminelen aan. Sedert geruime tijd zien we in het centrum van Wolvertem een relatief nieuw fenomeen. Maar ook in Meise centrum zien we steeds meer drug dealers erg publiekelijk aan het werk. Het lijkt een tendens dat zij zich hier tegenwoordig graag willen nestelen en het lijkt alsof ze ongestoord hun zaakjes kunnen uitbouwen. Hoewel iedereen ze weet staan, blijkt de gemeente zich daar niet veel zorgen over te maken. Dat is natuurlijk een zeer slechte investering. Door dergelijke praktijken niet meteen grondig aan te pakken en met de wortel uit te roeien, lopen we het risico dat we er nooit meer vanaf geraken.

PRO wildat nieuwe hulpmiddelen zoals BIN niet gepromoot worden als dé oplossing, maar een onderdeel vormen van een ruim geheel waarin gevochten wordt tegen zowel 'onveiligheidsgevoel' als tegen echte 'onveiligheid'.

PRO wildat de gemeente investeert in kordate aanpak van gekende broeihaarden van criminaliteit. De tijd dringt! Onze jongeren zijn de eerste slachtoffers en de rest van de bevolking zal snel mee in de klappen delen.

PRO wildat er ernstig onderzocht wordt in hoeverre de taken van de politie optimaal zijn toegewezen. Veiligheid wordt doorgaans snel gezien vanuit een repressieve benadering die vaak zeer kostelijk is, terwijl een zichtbare en toegankelijke politie in de wijken vaak zeer efficiënt kan zijn met betrekking tot preventie en vroegdetectie. De champetter van weleer had wel degelijk zijn nut!