Alles mag het daglicht zien

Alle publieke vergaderingen worden gestreamd

De hedendaagse technologie laat toe dat alle vergaderingen aan uiterst minimale kost via het internet verspreid kunnen worden. De Vlaamse overheid doet dit en reeds geruime tijd en heel wat gemeenten hebben er intussen ook voor gekozen.

De opnames moeten actief aangekondigd worden en de bevolking moet aangemoedigd worden om ze te bekijken. Het spreekt voor zich dat niet iedereen constant aan het scherm gekluisterd zal zitten, maar het is tenminste een duidelijk signaal van openbaarheid. Door de camera toe te laten geeft men blijk niets te willen verbergen.

Het zal voor de kijkers thuis meteen duidelijk worden welke verkozenen hun broek komen verslijten en hun enveloppe met de dagorde pas openscheuren als ze op de vergadering toekomen. Het zal meteen duidelijk worden hoe het college er alles aan doet om debatten te verhinderen. Hoe ze oppositie afsnauwt.

Het is niet uitgesloten dat de camera de politici net aanmoedigt om zich dan toch maar een beetje in te spannen om te doen wat ze beloofden. Of nóg beter: misschien zullen ze dan net wél willen laten zien hoe ze het voor de burger opnemen. 

En misschien zullen ze net iets minder geneigd zijn om dubieuse beslissingen te nemen of flagrante belangenvermenging als beleid te presenteren.

We willen er nogmaals de nadruk op leggen dat het gemeentebestuur iets heel anders is als het bestuur van een privé-bedrijf. De huidige meerderheid heeft nogal vaak de neiging om alles wat een beetje lastig is achter gesloten deur te willen behandelen. Als dit is om de privacy van werknemers te beschermen, willen we daar nog inkomen. Maar dit geldt veel minder of niet voor mensen die een publiek ambt uitoefenen. Politici moeten zich in alle omstandigheden publiek kunnen verantwoorden. Zeker als het gaat over zaken die te maken hebben met de uitoefening van hun taak als verkozene van de burger, is het onaanvaardbaar dat dergelijke onderwerpen verwezen worden naar een besloten zitting.

Vb. In een zaak waarbij een aantal ex-burgemeesters zich op volstrekt onwettige manier tegoed deden aan zitpenningen voor hun aanwezigheid op de politieraad van de K-L-M-zone weigert de meerderheid om dit publiek te bespreken. Het is niet omdat dat geld in hun privé-portefeuille terecht kwam, dat het daarom een 'privé-zaak' is geworden.

 

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur elke publiek vergadering streamt via het internet. Dat alle bijhorende documenten geordend en toegankelijk zijn en worden opgesteld in leesbare taal. Jargon wordt vermeden waar mogelijk, geduid waar nodig. Voorbije vergaderingen worden opgeslagen en gearchiveerd en blijven voor altijd toegankelijk via het web.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur aangelegenheden die betrekking hebben op verkozenen en waarvoor geen expliciet en duidelijk wettelijk beletsel is, in de openbaarheid worden besproken. Het krijgen van een blaam en de bespreking errond is geen privé-aangelegenheid maar net een publieke.

De aanpak van PRO

Het gemeentebestuur beslist om de nodige apparatuur aan te kopen en gaat over tot de snelst mogelijke ingebruikname. In afwachting van een definitieve installatie wordt gebruik gemaakt van eenvoudige mobiele apparatuur die bij de vergadertafel wordt geplaatst. Facebook en Skype, om er maar twee te noemen zijn gratis en toegankelijke middelen die in afwachting meer dan voldoende kwaliteit kunnen bieden.