Wie zijn verleden niet respecteert, heeft geen toekomst!

Respect voor ons patrimonium

De kerk in het centrum van Wolvertem is er slecht aan toe. "Geen kerkgangers meer!", hoor ik u zeggen. En dan? Een prachtig en waardevol gebouw als deze kerk verdient ons respect. Net zoals de St Martinuskerk in Meise en andere kerken, getuigt ook deze kerk van een bijzonder verleden.

Geef toe, als je op vakantie gaat, ga je toch ook niet naar een dorpscentrum waar enkel gewone huizen staan; je gaat naar historische centra want als je de ziel van een stad wil voelen dan zoek je plekken op waar de stenen verhalen te vertellen hebben. Het verleden geeft zekerheid en verbindt ons met de toekomst.
Een volk dat zijn geschiedenis negeert, heeft geen toekomst.

Deze kerk vormt een onafscheidelijk onderdeel van het centrum van Wolvertem dat er vandaag op sterven na dood bij ligt. Door deze kerk een opknapbeurt te geven en ze te betrekken in de beleving van het dorpscentrum ontstaat een geweldige opportuniteit.
Met of zonder kerkdiensten kan die ruimte perfect gebruikt worden voor heel wat culturele activiteiten. Klassieke concerten, kamermuziek, poëzie, voordrachten... Zolang de waardigheid van het gebouw gerespecteerd wordt is er niets op tegen om die ruimte aan te wenden op een hedendaagse manier.

 

PRO wildat de gemeente zich ontfermt over haar patrimonium en ondermeer de kerk van Wolvertem naast het gemeentehuis onder handen neemt om het te beschermen en te bewaren.

PRO wildat de gemeente de kerk van Wolvertem zo snel mogelijk een waardige opknapbeurt geeft en ze in overleg met de Kerkfabriek een vernieuwde, actieve rol laat spelen in het socio-culturele leven van het dorp van Wolvertem.

PRO wildat de gemeente het zicht op de kerk (vanuit het centrum en vanuit Merchtem) bewaart. Dat de geplande bouwwerken geen schade aanbrengen aan de ondergrond en verzakkingen veroorzaken zoals het geval is bij andere gebouwen in de buurt.

De aanpak van PRO

  • De kerk naast het gemeentehuis wordt mee betrokken in het herstelproject van het centrum van Wolvertem.
  • Er wordt met de Kerkfabriek nagegaan hoe de toekomst er uit ziet wat de erediensten betreft, en er wordt onderzocht in hoeverre de kerk meer ingezet kan worden als culturele ruimte zonder afbreuk te doen van de sacrale en historische basis van dit gebouw.
  • Er wordt nagegaan in hoeverre op korte en op lange termijn restauratie of opfriswerken kunnen/moeten gebeuren zodat dit gebouw voor het nageslacht bewaard kan blijven.