Plaats genoeg voor al onze kinderen

Goed en veilig onderwijs voor elk kind

Tijdens de voorbije legislatuur werd er ook op het vlak van het onderwijs 'mooi werk' geleverd...

Meise had van minister van onderwijs 1,8 miljoen euro eenmalige subsidie gekregen om het aantal plaatsen in het basisonderwijs uit te breiden met maar liefst 180 kinderen!

Een zege voor al die gezinnen uit Meise die niet van kamperen houden... voor de schoolpoort.

Ho, ho! Maar dan had je niet op de waard gerekend! Het prille LB+ houdt blijkbaar wél van kamperen en besloot om in een wisselmeerderheid CD&V aan de kant te zetten en onze gemeente te behoeden voor, jawel, schulden. Tenslotte, waarom zou je leningen afbetalen voor kindjes die misschien niet van hier komen?

Mogen wij van geluk spreken dat er nog échte Vlaamse ridders zijn die het voor de Meisenaar opnemen!
Tijdens de bespreking in de gemeenteraard hoorden we volgende wijze woorden vanop de N-VA-banken:

Schepen Paul Van Doorslaer stelt: "dat het hier over de centen gaat." en Schepen Jonathan De Valck snelt ter hulp met: "dat men opnieuw een bijkomende schuld gaat opbouwen." 

In gewone mensentaal: "Mijn verkiezingsslogan is 'schuldafbouw'. Dingen die geld kosten, daar doe ik niet aan mee"...
Er volgt nog meer wijsheid:

Raadslid Johan Van Schel stelt verbolgen: "dat men van hogerhand een subsidie krijgt maar ... dat dit een vergiftigd geschenk is. Men geeft een klein bedrag, maar men moet veel meer betalen."

In gewone mensentaal: Hoe waagt een overheid het om ons geld te geven terwijl we nog een stuk zélf moeten betalen!!? Is dat niet net de betekenis van het begrip 'subsidie'?

En als 'klap' op de vuurpijl volgt er een 'filantropische beschouwing':

Raadslid Johan Van Schel vervolgt: "dat men hier ook vraagt waar de kinderen van Meise naar de school moeten gaan? Er zijn volgens hem een groot aantal kinderen in de school te Meise die niet van Meise zijn en die ook geen band hebben met Meise. Dus bij uitbreiding gaat er een massale toestroom zijn van kinderen van buiten Meise, met alle gevolgen vandien."

Wij gaan toch niet betalen voor extra vreemde kindjes zeker!

Wij vrezen dat de dames heren raadsleden een kleinigheid over het hoofd zagen... Namelijk dat die kindjes tóch zullen komen... omdat dat nu eenmaal decretaal vastligt. Scholen mogen geen kinderen weigeren, waar ze ook vandaan komen. Onze 'eigen' kindjes uit Meise zullen nu dus 180 plaatsen minder kans hebben om in een lokale school te kunnen beginnen...

Dankjewel dat hebben jullie weer mooi voor elkaar gekregen!

We nodigen u uit om (te trachten) het volledige relaas van de bespreking een keer te lezen (zie hieroner onder de knop 'Extract uit de bespreking') 

 

PRO vindt het onaanvaardbaar dat noodzakelijke investeringen niet worden gerealiseerd of naar de volgende legislatuur worden doorgeschoven, onder het mom van 'schuldafbouw'.
Dit is geen schuldafbouw, dit is wanbeleid. Je autoverzekering niet betalen om kosten te sparen, is waanzin!

PRO vindt het onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar dat door zulke dwaze en vooral onprofessionele overwegingen gehanteerd worden. Het is eveneens onaanvaardbaar dat gemeenteraadsleden niet meer respect opbrengen voor de bevolking en besprekingen over belangrijke dossiers als onderwijs reduceren tot toogpraat

PRO vindt het onaanvaardbaar dat de inspanningen van de werkgroep, waaronder diverse gemeenteraadsleden en de directie van de Leertuin, die overigens ernstig en zeer kwaliteitsvol werk leverde, op dergelijke manier naar de prullenmand wordt verwezen.

De enige capaciteitsuitbreiding die we nu wél zullen zien is die van de camping met ouders die de komende jaren voor de schoolpoort zullen moeten overnachten om hun kinderen te kunnen inschrijven.

En dan nog iets: wat de schepen van financiën u vergeet te melden, is dat de studie voor dit project de belastingbetaler tot op vandaag al een kleine 40.000 euro kostte.

PRO wildat het gemeentebestuur haar verplichtingen nakomt en de capaciteit voorziet die nodig is om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei. 

PRO wildat het gemeentebestuur in alle omstandigheden de decretale regelgeving respecteert, respect opbrengt voor de bevolking en belangrijke dossiers als onderwijs met waardigheid behandelt.

PRO wildat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid neemt en correct investeert in de toekomst. Onderwijs is een kerntaak waar niet op afgedongen wordt.