Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is

Het milieu is geen detail

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee

In 1970 zong Louis Neefs het al uit volle borst. En het thema is er niet minder actueel om geworden. Het milieu staat zwaar onder druk.

In onze groene gemeente lijkt dat probleem niet te bestaan, maar niets is minder waar. De uitzonderlijk warme zomermaanden blijken steeds minder toevallige grillen van de natuur te zijn. Wereldwijd zien we een tendens die meer dan zorgwekkend is.

Het is niet omdat in onze streek het onheil nog veraf lijkt, dat ook wij niet hoogdringend aan de slag moeten om op elke factor te werken waar we kunnen. De dreiging is ernstig en struisvogelpolitiek is al lang niet meer de aangewezen benadering.

Uiteraard zijn er wereldspelers die een slok op een borrel voor hun rekening nemen qua vervuiling, co2-productie of bedreigen van plant- en diersoorten, maar als iedereen naar de andere blijft kijken om deze dreiging aan te pakken, dan kondigen zich zeer sombere tijden aan. Niet alleen heeft elke gemeente een collectieve verplichting om dat probleem ernstig te nemen en actie te ondernemen, we hebben ook een zeer grote verantwoordelijkheid naar onze eigen kinderen die Meise en de rest van de wereld binnen enkele tientallen jaren van ons overnemen.

Milieu mag niet steeds een 'aanhangsel' blijven waar we ons over buigen als er tijd (en geld) over is. (Om die reden hebben we dit thema ook onderaan onze lijst gezet... daar staat het thema meestal... en als het papier op is, hebben we het toevallig zelfs niet gezien.)

Meise moet dan ook ernstig werk maken van een geïntegreerd en proactief milieuvriendelijk beleid.

Natuurpunt Meise is daarbij een natuurlijke partner, zij kunnen het bestuur bijstaan met raad en daad, maar ecologie zit in elk beleidsniveau vervat. Het gaat dus niet enkel over grote vaak 'dure' projecten.

Inspanningen rond milieu en duurzaamheid hoeven niet noodzakelijk extra budgetten te vragen -soms wel extra investeringen- want doorgaans is het meer een kwestie van de juiste keuzes te maken. Voorwaarde is wel dat het een systematisch onderdeel vormt van het beleid.

Alle beslissingen moeten dan ook afgetoetst worden op hun rechtstreeks en, in de mate van het mogelijke, onrechtstreekse effect op het milieu. Daarom willen we dat vanaf volgende legislatuur onder elke beslissing een lijntje extra komt. Nu staat er steeds: 'Financiële gevolgen', waar dan geantwoord wordt met 'geen' of 'een bedrag'. 

Van nu af aan staat er onder elke beslissing: 'Impact op het milieu: ...' waarop telkens verplicht een redelijk antwoord volgt. 

Het memorandum van Natuurpunt moet ernstig onderzocht worden en reële kansen krijgen op realisatie.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur een veel meer zichtbaar en geïntegreerd beleid ontwikkelt rond milieuaspecten en daar de nodige fondsen voor reserveert. 

PRO wildat elke beslissing gevolgd wordt door de de vraag: 'Impact op het milieu: ...' zoals er nu telkens staat: 'Financiële gevolgen: ... ' Ook deze vraag moet telkens beantwoord worden met kennis van zaken.