De burgers van PRO zijn mee aan zet!

Geïnstalleerd en wel

Oktober lijkt intussen al een eeuwigheid geleden en de verkiezingskoorts is intussen (bijna) vergeten.

Nu is het zover: PRO staat mee aan de meet om Meise te geven wat het nodig heeft: een heel nieuw beleid.

PRO is in de nieuwe coalitie het kleine broertje, maar wel een broertje! De voorbije weken hebben de coalitiepartners regelmatig samengezeten en samen gezocht naar zoveel mogelijk 'common grounds'.

Het goede nieuws is: er zijn er veel. Het slechte nieuws is: er is geen geld... of toch niet veel, om dat allemaal te realiseren. Dat is voor een deel een generiek probleem want zowat alle gemeenten hebben het moeilijk. En ook de Vlaamse overheid heeft geen overschot. In Meise moeten er bovendien nog heel wat schulden uit het verleden afgebouwd worden... en ook de verplichte fusie tussen OCMW en gemeente brengt extra kosten met zich mee. Het is op dit moment nog te vroeg om al een duidelijk zicht te hebben op alle kosten die de gemeente de voorbije jaren aanging, welke kosten vooruitgeschoven werden of ons door overheden zullen worden opgelegd. Daar proberen we zo snel mogelijk zicht op te krijgen.

Geen ideaal scenario dus, maar tegelijkertijd een goeie reden om beleid te voeren met verstand: voorzichtig omgaan met het beschikbare budget, rationaliseren waar mogelijk en dus meer halen uit het ingezette budget en inkomsten genereren uit bronnen die vandaag niet of nauwelijks worden aangeboord: nl. subsidies.
De coalitie zou graag de gemeentebelastingen doen dalen, maar of dat mogelijk zal zijn, zal pas blijken als duidelijk is of er überhaupt ruimte voor is.

In ieder geval zijn we gestart met een ploeg die er zin in heeft. 

De komende weken zullen we, terwijl we onze werking binnen de gemeenteraad ontplooien, stap voor stap onze communicatie met de PRO-gemeenschap opvoeren. Zoals jullie beseffen, zijn we als partij nog erg jong en moeten we nog steeds met een microscopisch budget rondkomen.

Rome en Parijs werden ook niet op één dag gebouwd, maar met veel doorzettingsvermogen bereikte de slak de ark...