Democratie is niet vrijblijvend

Een Charter voor Pure democratie

Verkiezingen worden wel eens het feest van de democratie genoemd. En de democratie zelf is zowat de hoogste vorm van sociale organisatie die de mens tot nu toe bereikte. Ontelbaren gaven hun leven om ze voor ons te vrijwaren.

PRO wilde democratie ten volle tot haar recht laten komen en koesteren. De democratie is geen spelletje om jezelf wat inkomen of wat macht te verwerven. 

Wie inlevert op de democratie, levert in op de samenleving en brengt ons allen in gevaar.

Daarom kiest PRO ervoor om als burgerlijst het Charter voor Pure Democratie te onderschrijven. En ook elk van onze kandidaten onderschrijft dit charter met volle overtuiging.

Voor PRO is dit charter de basis van ons denken en handelen en het is de absolute voorwaarde voor samenwerking met andere partijen. WIe het charter niet wil of kan onderschrijven en zich niet kan engageren er zich ten volle naar te gedragen houdt niet van de democratie en heeft intenties waar wij ons niet in kunnen vinden.

IK AANVAARD DE VOLGENDE PRINCIPES

DE KWALITEIT VAN DE SAMENLEVING IS DE BASIS
Het samenleven van mensen in de gemeente is de basis van onze samenleving. Buurten vormen dorpen, gemeenten, steden, provincies en landen. Wat misloopt in de buurt, krijgt men hogerop niet meer rechtgetrokken.

HET GEMEENTEBESTUUR BETREKT BURGERS ACTIEF
Participatie valt niet uit de lucht. Dossiers moeten leesbaar naar de burger gebracht worden die geprikkeld wordt om actief deel te nemen. Steunen en stimuleren van lokale netwerking is een topprioriteit van het gemeentebestuur. Het bestuur verschaft zich alle nodige middelen om sterke participatie mogelijk te maken.

ER IS 100% TRANSPARANTIE OVER ELK DOSSIER
Wat het daglicht niet mag zien, is niet oké (of heeft betrekking op uitzonderlijke privé-zaken of veiligheidsaspecten). Gesloten vergaderingen beperken zich tot het uiterste minimum en het algemeen belang is steeds aantoonbaar. Het mandaat van verkozenen voltrekt zich 100% in de openbaarheid.

ELKE MANDATARIS BEKWAAMT ZICH MAXIMAAL
Wie aanvaardt beslissingen te nemen over ingewikkelde materie is moreel verplicht zich grondig te bekwamen of zich te omringen met neutrale deskundigen om de competentie-tekorten aan te vullen. Competentie-tekorten binnen de bevoegdheid zijn onaanvaardbaar, tenzij tijdelijk in de loop van een bondig leerproces. 

ELKE MANDATARIS KENT ELK DOSSIER TEN GRONDE
De enveloppe met de dossiers pas openen op de zitting is misdadig. Elke mandataris doorgrondt aantoonbaar elk dossier en zoekt aangrijpingspunten vanuit zijn of haar bevoegdheden en competenties.

IK ENGAGEER MIJ TOT DE VOLGENDE ACTIES

IK DRAAG ACTIEF BIJ TOT EEN BREED GEDRAGEN TOTAAL-VISIE
In een open overleg draag ik actief en met de grootste prioriteit bij aan het ontstaan van een breed gedragen visie over het leven en samenleven in, en het onderhouden en uitbouwen van de gemeente. Op basis van realisaties of nieuwe noden wordt deze visie jaarlijks bijgestuurd, telkens in open overleg. Elke beleidsdaad wordt getoetst aan deze visie.

IK COMMUNICEER IN VERSTAANBARE TAAL
Administratieve taal wordt door niemand begrepen en leidt tot niet onderbouwde beslissingen en misbruik. Zonder verstaanbare taal is er geen democratie. Daarom investeer ik ten gronde en met de hoogste prioriteit in verstaanbare taal voor alle documenten die ik produceer.

IK TOETS ELK DOSSIER AAN EEN VASTE LIJST THEMA’S
Elke beslissing heeft effecten op het milieu, op tewerkstelling, veiligheid, handel, leefbaarheid... Daarom toets ik élk dossier binnen mijn bevoegdheid. Ik rapporteer daarover publiekelijk vòòr er beslissingen worden genomen.

Al HET WERK DAT IK DOE IN MIJN FUNCTIE IS PUBLIEK
Als verkozene, besef ik goed dat ik ten dienste sta van de samenleving. Daarom werk ik hard en kan ik dit zeer goed aantonen. Over alle geleverde inspanningen rapporteer ik systematisch, bondig en publiek. 

AL MIJN CONTACTEN MET DERDEN ZIJN PUBLIEK
Macht leidt tot misbruik, tenzij het systematisch in de openbaarheid gebeurt. Daarom rapporteer ik systematisch, publiek en zonder verwijl over al mijn contacten met derden in de hoedanigheid van mijn mandaat.

AL MIJN INKOMSTEN IN DE CONTEXT VAN MIJN FUNCTIE ZIJN PUBLIEK
Alle inkomsten die ik verwerf in de context van mijn functie zijn publiek, actueel en gemakkelijk vindbaar via de website van de gemeente.